Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Türkmenistanda öndürilen pagta süýümi | Pamyk süýümi | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Baş sahypa Ähli pudaklar Dokma senagaty Pamyk süýümi Türkmenistanda öndürilen pagta süýümi
Türkmenistanda öndürilen pagta süýümi | Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Türkmenistanda öndürilen pagta süýümi

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 ton
Kuwwatlylygy her aýda 350 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Pamyk süýümi (inçe daraýjy maşynlaryň darakdiş galyndylaryndan öndürilen)
  • Gaplama: Polipropilen gaplama
  • Göwrüm: Kipde 180-200kg pagta süýümi
  • Inçe daraýjy maşynlaryň darakdiş galyndylaryndan öndürilen pagta süýümi.
  • Harydyň gümrük kody: 5201 00 100
  • Öndüriji: Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan