Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Pagta süýümi pagta egirme galyndylaryndan öndürilen | Pamyk süýümi | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Baş sahypa Ähli pudaklar Dokma senagaty Pamyk süýümi Pagta süýümi pagta egirme galyndylaryndan öndürilen
Pagta süýümi pagta egirme galyndylaryndan öndürilen | Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Pagta süýümi pagta egirme galyndylaryndan öndürilen

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 ton
Kuwwatlylygy her aýda 350 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Pagta süýümi (arassalanan pagta egirme galyndylaryndan öndürilen)
  • Gaplama: Polipropilen gaplama
  • Göwrüm: Kipde 180-200kg pagta süýümi
  • Arassalanan pagta egirme galyndylaryndan öndürilen pagta süýümi.
  • Harydyň gümrük kody: 5201 00 100
  • Öndüriji: Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana
  • Töleg şertleri: 100% göterimi öňünden bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan