Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Kärhananyň baş sahypasy | Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana
Esaslandyrylan Senesi 25-07-2009
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №16340199
Guramaçylyk hukuk görnüşi Döwlet kärhanasy
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Döwlet
Esasy önümleri Agardylan pagta, pamyk önümleri
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly 595
Goşmaça maglumat Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 25.07.2009 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №16340199 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 23 90 65
 • +993 12 40 71 07, +993 12 40 71 58
 • +993 64 82 42 19
 • +993 12 23 70 51
 • akpamykdokma@mail.ru
 • export@turkmenexporters.com
 • http://akpamyk.com.tm/tm
 • Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan şaýoly 595
 • Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýolunyň 96-njy jaýy (Merkezi Edara)
 • Hat ýazyň

  Atajan Ýediýew

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan