Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Agardylan pagta süýümi | Pamyk süýümi | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Agardylan pagta süýümi | Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän kärhana

Agardylan pagta süýümi

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 22 ton
Kuwwatlylygy her aýda 350 ton
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Pagta süýümi (inçe daraýjy maşynlaryň darakdiş galyndylaryndan öndürilen)
  • Göwrüm: Kipde 180-200kg pagta süýümi
  • Inçe daraýjy maşynlaryň darakdiş galyndylaryndan öndürilen pagta süýümi.
  • Harydyň gümrük kody: 5201 00 100
  • Töleg şertleri: 100% bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan