Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Biziň bilen habarlaşyň

Eksport bölümi

Bölümiň wezipesi: Türkmen önümlerini Halkara işewürlik jemgyýetine tanatmak we eksport etmek +993 61 23-99-11 +993 12 75-44-30 export@turkmenexporters.com

Maslahat beriş bölümi

Bölümiň wezipesi: Türkmen önümleriniň eskporty boýunça maslahat beriş hyzmatlary +993 61 43-99-11 +993 12 75-44-31 consulting@turkmenexporters.com

Maglumat bölümi

Bölümiň wezipesi: Önümleri we hyzmatlary Web-saýtymyza ýerleşdirmek we mahabatlandyrmak +993 64 73-99-11 +993 12 75-44-31 info@turkmenexporters.com

Hat ýazyň

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan