Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmen Penjire HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmen Penjire HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmen Penjire hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 16-05-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15759897
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Gurluşyk materiallary senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Plastik penjire profilleri
Hukuk salgysy Aşgabat ş., Täze Zaman ýaşaýyş toplumynyň, Täze Zaman köçesi 171-jaý
Goşmaça maglumat Türkmen Penjire hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 16.05.2014 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15759897 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Türkmen Penjire HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Türkmen Penjire HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 24 77 32
 • +993 12 24 77 06
 • +993 65 70 21 41, +993 65 49 95 60
 • Turkmenpenjire@gmail.com
 • Parahat_akgap@mail.ru
 • https://tmpen.com/
 • Aşgabat ş., Täze Zaman ýaşaýyş toplumynyň, Täze Zaman köçesi 171-jaý
 • Hat ýazyň

  Parahat Amangeldiýew

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Türkmen Penjire HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan