Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Dürli ölçeglerde karton gaplar | Karton guty | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Owadan Gap HJ

Dürli ölçeglerde karton gaplar | Owadan Gap HJ

Dürli ölçeglerde karton gaplar

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 20 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 10 000 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Gasynly karton guty
  • Türkmenistanda öndürilen ýokary hilli gasynly karton gutylar.
  • Öndüriji: Owadan Gap HJ
  • Kärhanamyzda öndürilýän karton gaplar senagatyň ähli pudaklarynda ulanmaga niýetlenendir.
  • Hödürlenýän ölçegler: müşderiniň sargyt etmesi boýunça dürli ölçeglerde öndürilýär.
  • Galyňlygy: 3 gatdan 5 gata çenli.
  • Harydyň gümrük kody: 4819 10 000
  • Töleg şertleri: 30% göterimi öňünden, 70% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan