Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Karton gaplar Türkmenistanyň önümi | Karton guty | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Baka HK

Karton gaplar Türkmenistanyň önümi | Baka HK

Karton gaplar Türkmenistanyň önümi

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 10 000 sany
Kuwwatlylygy her aýda 10 000 000 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Karton gap (dürli ölçeglerde)
  • Ýaramlylyk möhleti: Çäklendirilmedik
  • Hödürlenýän önümler ýokary hilli we ekologiki taýdan arassa materiallary ulanmak arkaly, dünýäniň karton önümçiligindäki öňdebaryjy enjamlarynda öndürilýär.
  • Öndüriji: Baka hususy kärhanasy
  • Hödürlenýän ölçegler: müşderiniň sargyt etmesi boýunça dürli ölçeglerde öndürilýär.
  • Galyňlygy: 3 gatdan 5 gata çenli.
  • Kärhanamyzda öndürilýän karton gaplar senagatyň ähli pudaklarynda ulanmaga niýetlenendir.
  • Harydyň gümrük kody: 4819 10 000
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan