Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Içki mdf gapy - Syrat | Içki MDF gapy | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Syrat HJ

Içki mdf gapy - Syrat | Syrat HJ

Içki mdf gapy - Syrat

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 10 sany
Kuwwatlylygy her aýda 500 sany
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Düzýol mdf gapy
  • Gaplama: Karton guty
  • Ýaramlylyk möhleti: Çäklendirilmedik
  • Göwrüm: Gutyda 1 sany
  • Harydyň gümrük kody: 4418 20 800 
  • Töleg şertleri: 40% göterimi öňünden, 60% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 7-15 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan