Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň
Besti gyz çaga trikotaž geýimleri | Çaga trikotaž geýimleri | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Esli HJ

Besti gyz çaga trikotaž geýimleri | Esli HJ

Besti gyz çaga trikotaž geýimleri

EXW bahasy ylalaşykly
Sargydyň iň az mukdary 3 000 komplekt
Kuwwatlylygy her aýda 800 000 komplekt
Tabşyryş şertleri EXW, FCA, FOB, CIP, CIF
Tölegiň pul görnüşi TMT, USD, EURO
Töleg şertleri S.W.I.F.T
Talap ugrat

Goşmaça maglumat

  • Görnüş: Besti gyz çaga trikotaž geýimleri
  • Gaplama: Polietilen gaplama we karton guty
  • Türkmenistanda öndürilen trikotaž çaga egin-eşikleri.
  • Düzümi: 98% pagta we 2% laýkra.
  • Ölçegler: 6 aýdan - 24 aýa çenli, 2 yaşdan - 14 yaşa çenli.
  • Önümlerimiz ýokary hilli we uzak möhletli ulanmak üçin dürli hil barlaglaryndan geçirilýär.
  • Haryt nyşany: Besti
  • Harydyň gümrük kody: 6110 20 990
  • Töleg şertleri: 50% göterimi öňünden, 50% göterimi ýükleri ugratmazdan öňünçä bank ulgamynyň üsti bilen tölemek şertinde.
  • Ugratmak möhleti: tölegden soň 15-30 günüň dowamynda.
TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan