Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ýükli Kerwen HK

Kärhananyň baş sahypasy | Ýükli Kerwen HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ýükli Kerwen hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 10-09-2018
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14585603
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 190-njy jaýy
Goşmaça maglumat Ýükli Kerwen hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 10.09.2018 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14585603 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Ýükli Kerwen HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Ýükli Kerwen HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
 • Ulag we logistika ugurlary boýunça maslahat beriş hyzmatlary.
 • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 41 41 74
 • +993 65 53 12 57
 • info@kervanlogistics.com
 • Bahtiyar.Sadiyev@kervanlogistics.com
 • http://www.kervanlogistics.com/
 • Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 190-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Şadyýew Bagtyýar Saparowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Ýükli Kerwen HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan