Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Wajyp Çözgüt HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Wajyp Çözgüt HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Wajyp Çözgüt hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 21-10-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14007681
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, 122-nji jaý
Goşmaça maglumat Wajyp Çözgüt hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 21.10.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14007681 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Wajyp Çözgüt HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Wajyp Çözgüt HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly ýükleri daşamak.
  • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Kambarow Arif

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Wajyp Çözgüt HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan