Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Tylla Nal HK

Kärhananyň baş sahypasy | Tylla Nal HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Tylla Nal hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 07-12-2017
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14878734
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Gaudan W köçesiniň, 43-nji jaýy, ofis 90
Goşmaça maglumat Tylla Nal hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 07.12.2017 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14878734 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Tylla Nal HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Tylla Nal HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly ýükleri daşamak.
  • Deňiz ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
  • Gümrük dellallyk işleri.
  • Ýükleri saklamak hyzmatlary.

Hat ýazyň

Selbi Garajayewa

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Tylla Nal HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan