Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmenistanyň ýyladyşhana pomidorlary

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmenistanyň ýyladyşhana pomidorlary | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmenistanyň ýyladyşhana pomidorlary
Esaslandyrylan Senesi 01-01-2018
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Azyk senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Ter ýyladyşhana pomidorlary
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, G.Kuliýew köçesiniň, 85-nji jaýy
Önümler | Türkmenistanyň ýyladyşhana pomidorlary | Azyk senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Türkmenistanyň ýyladyşhana pomidorlary | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Süleyman Geldiýew Döwletmyradowiç

Ygtyýarly wekil

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Türkmenistanyň ýyladyşhana pomidorlary | Azyk senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan