Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmen Ak Ýol HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmen Ak Ýol HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmen Ak Ýol hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 04-04-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15759067
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara Ýükleri Daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, 1972 Atatürk köçesiniň, 82-nji jaýy
Goşmaça maglumat Türkmen Ak Ýol hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 04.04.2014 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15759067 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Türkmen Ak Ýol HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Türkmen Ak Ýol HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
 • Gara ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Demir ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Howa ýollary arkaly ýükleri daşamak.
 • Deňiz ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Halkara howply ýükleri daşamak.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 46 82 93
 • +993 12 46 82 94
 • info@tay.tm
 • Arsena@tay.tm
 • http://www.tay.tm/ru/
 • Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, 1972 Atatürk köçesiniň, 82-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Alladurdyýew Batyr Muhammetsähedowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Türkmen Ak Ýol HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan