Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Terne HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Terne HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Terne hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 13-03-2019
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14588223
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Arçabil köçesiniň 32-nji jaýy
Goşmaça maglumat Terne hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 13.03.2019 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14588223 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Terne HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Terne HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Multimodal arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Deňiz ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Halkara logistika maslahat beriş hyzmatlary.
  • Gümrük dellallyk işleri.

Hat ýazyň

Jennet Öwezgylyjowa

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Terne HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan