Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Standart Hyzmat

Kärhananyň baş sahypasy | Standart Hyzmat | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Standart Hyzmat
Esaslandyrylan Senesi 10-01-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara standartlaşdyryş ulgamy
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, G.Kuliýew köçesiniň 96-njy jaýy
Önümler | Standart Hyzmat | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Standart Hyzmat | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Halkara standartlaryny durmuşa geçirmek boýunça hyzmatlar.
 • Dolandyryş ulgamynyň ISO halkara standartlaryna laýyklykda sertifikasiýa taýýarlygyny bahalandyrmak. 
 • Hil dolandyryş ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary (ISO 9001:2015).
 • Daşky gurşawy goramak ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary (ISO 14001:2015).
 • Ilat saglygyny hem-de zähmet howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary (ISO 45001:2018).
 • Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary(ISO 22000:2018).

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 71 81 86
 • +993 64 19 86 68
 • info@standarthyzmat.com
 • https://standarthyzmat.com/
 • Aşgabat şäheri, G.Kuliýew köçesiniň 96-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Orazowa Aygül

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Standart Hyzmat | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan