Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Owadan Gap HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Owadan Gap HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Owadan Gap hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 13-06-2017
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15476626
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Gurluşyk materiallary senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Karton guty
Hukuk salgysy Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1958 (Andalyp) köçesi 334-nji jaý
Goşmaça maglumat Owadan Gap hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 13.06.2017 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15476626 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Owadan Gap HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Owadan Gap HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 72 49 68
 • +993 63 33 50 60
 • rustemtm@gmail.com
 • Aşgabat şäher, Berkararlyk etrap, 1958 (Andalyp) köçesi 334-nji jaý
 • Hat ýazyň

  Rustem Rejepow

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Owadan Gap HJ | Gurluşyk materiallary senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan