Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Milli Ulgam HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Milli Ulgam HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Milli Ulgam hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 12-03-2021
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №15514886
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Sowadyjy ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Andalyp köçesi, 70-nji jaýy
Goşmaça maglumat Milli Ulgam hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 12.03.2021 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №15514886 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Milli Ulgam HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Milli Ulgam HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Sowadyjy ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 64 70 57 05
 • +993 65 19 99 65
 • berdi250791@gmail.com
 • Aşgabat şäheri, Andalyp köçesi, 70-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Berdi Myratnazarow

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Milli Ulgam HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan