Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Meno Logistiks Türkmen HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Meno Logistiks Türkmen HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Meno Logistiks Türkmen hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 26-09-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14262542
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara Ýükleri Daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Görogly köçesi, jaý №1
Goşmaça maglumat Meno Logistiks Türkmen hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 26.09.2014 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14262542 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Meno Logistiks Türkmen HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Meno Logistiks Türkmen HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Deňiz ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Halkara howply ýükleri daşamak.

Hat ýazyň

Mahmud Jumaýew

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Meno Logistiks Türkmen HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan