Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Kerwenler HK

Kärhananyň baş sahypasy | Kerwenler HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Kerwenler hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 21-08-2017
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14877424
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Ýüň ýüplügi
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, Senagat Zolagy, Zergär köçesiniň 13-nji jaýy
Goşmaça maglumat Kerwenler hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 21.08.2017 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14877424 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Kerwenler HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Kerwenler HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 61 55 47 77
 • +993 65 95 99 99
 • +993 61 23 99 11
 • +993 12 57 52 96
 • export@turkmenexporters.com
 • info@turkmenexporters.com
 • Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, Senagat Zolagy, Zergär köçesiniň 13-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Allamyrat Orazmuhammedow

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Kerwenler HK | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan