Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Hazar Logistik HK

Kärhananyň baş sahypasy | Hazar Logistik HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Hazar Logistik hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 26-02-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:14593143
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Mary welaýaty, Mary şäheri, Bitaraplyk köçesi, 18-nji jaý, 7-nji gat
Goşmaça maglumat Hazar Logistik hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 26.02.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14593143 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Hazar Logistik HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Hazar Logistik HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
 • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Deňiz ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Multimodal arkaly halkara ýükleri daşamak.
 • Gümrük dellallyk işleri.
 • Ýükleri saklamak we ammarlama.
 • Halkara howply ýükleri daşamak.
 • Konteýner kärendesi.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 46 84 04
 • +993 65 89 20 09
 • +993 63 87 97 37
 • info@hazarlogistik.com
 • sales@hazarlogistik.com
 • https://hazarlogistik.com/
 • Mary welaýaty, Mary şäheri, Bitaraplyk köçesi, 18-nji jaý, 7-nji gat
 • Aşgabat şäheri, Atatürk köçesi, 82-nji jaý, Berkarar Işewürlük Merkezi
 • Hat ýazyň

  Eneş Saparowa

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Hazar Logistik HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan