Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Halkara Standart Hyzmat HK

Kärhananyň baş sahypasy | Halkara Standart Hyzmat HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Halkara Standart Hyzmat hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 10-10-2019
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara standartlaşdyryş ulgamy
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, G.Kuliýew köçesiniň 86-njy jaýy
Goşmaça maglumat Halkara Standart Hyzmat hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 10.10.2019 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan hasaba alyndy.
Önümler | Halkara Standart Hyzmat HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Halkara Standart Hyzmat HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • ISO standartlary boÿunça dolandyryş ulgamyna doly baha bermek.
 • ISO boÿunça sertifikasiÿa taýynlyga tiz wagtda baha bermek.
 • Hil dolandyryş ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary (ISO 9001:2015).
 • Daşky gurşawy goramak ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary (ISO 14001:2015).
 • Ilat saglygyny hem-de zähmet howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary (ISO 45001:2018).
 • Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy boýunça halkara standartlaşdyryş hyzmatlary(ISO 22000:2018).

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 75 47 80
 • +993 61 36 53 83
 • +993 65 81 79 16
 • info@hil-tm.com
 • https://www.hil-tm.com/
 • Aşgabat şäheri, G.Kuliýew köçesiniň 86-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Kerim Mälikgulyýew

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Halkara Standart Hyzmat HK | Hukuk we Maslahat beriş hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan