Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Dost halkasy söwda ulag merkezi HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Dost halkasy söwda ulag merkezi HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Dost halkasy söwda ulag merkezi hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 07-12-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14010311
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly, 174-nji jaýy
Goşmaça maglumat Dost halkasy söwda ulag merkezi hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 07.12.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:14010311 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Dost halkasy söwda ulag merkezi HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Dost halkasy söwda ulag merkezi HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
 • Gara ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Demir ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Howa ýollary arkaly ýükleri daşamak.
 • Deňiz ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 95 53 61
 • +993 65 85 55 74
 • admin.tkm@primeshipping.com
 • air.tkm@primeshipping.com
 • Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly, 174-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Aliýeva Sabina

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Dost halkasy söwda ulag merkezi HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan