Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

DHL Türkmenistan

Kärhananyň baş sahypasy | DHL Türkmenistan | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady DHL Türkmenistan
Esaslandyrylan Senesi 27-09-2010
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara bukjany gowşurmak hyzmatlary
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Garry Kuliýew köçesiniň 46-njy jaýy
Goşmaça maglumat DHL - Halkara ýollamalary iberiş we gowşuryş kompaniýasy bolup, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda 1969-njy ýylda esaslandyryldy. DHL kompaniýasy häzirki wagtda 220 sany ýurtlara we sebitdäki 120,000-den gowrak şähere gyssagly ýükleri we resminamalary ibermek bilen meşgullanýar. Kompaniýanyň 84,000-den gowrak ofisleri, resminamalary we ýükleri daşamak boýunça takmynan 34,000 sany awtoulaglary we 260-dan gowrak uçarlary bar. DHL kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde 2010-njy ýyldan bäri işleýär.
Önümler | DHL Türkmenistan | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | DHL Türkmenistan | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Halkara bukjany (poçtalary we resminamalary) gowşurmak hyzmatlary.
 • Resminamalary yzarlamak.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 75 48 48
 • +993 12 75 44 44
 • dhl@gsr.net
 • https://www.dhl.com/en
 • Aşgabat şäheri, Garry Kuliýew köçesiniň 46-njy jaýy
 • Hat ýazyň

  Nadežda Garýagdyýewa

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  DHL Türkmenistan | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan