Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Babadaýhan Dokma Toplumy

Kärhananyň baş sahypasy | Babadaýhan Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Babadaýhan etrabyndaky dokma toplumy
Esaslandyrylan Senesi 19-11-2021
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14018201
Guramaçylyk hukuk görnüşi Döwlet kärhanasy
Iş ugry Dokma senagaty
Eýeçiligi Döwlet
Esasy önümleri Nah ýüplük, düşekçe toplumy
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Babadaýhan etraby, Babadaýhan-Tejen gara ýoly, 1
Goşmaça maglumat Babadaýhan etrabyndaky Dokma Toplumy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 19.11.2021 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14018201 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Babadaýhan Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Babadaýhan Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 136 3 03 83
 • +993 65 64 70 01
 • +993 136 3 00 80
 • babadayhandokma@gmail.com
 • export@turkmenexporters.com
 • Ahal welaýaty, Babadaýhan etraby, Babadaýhan-Tejen gara ýoly, 1
 • Hat ýazyň

  Aşyrguly Orazberdiýew

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Babadaýhan Dokma Toplumy | Dokma senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan