Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Aýly Ýaz HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Aýly Ýaz HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Aýly Ýaz hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 17-01-2015
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №14264092
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Azyk senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Miwe şerbetleri, gök önüm ýapma, mürepbe
Hukuk salgysy Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 8-nji jaý
Goşmaça maglumat Aýly Ýaz hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 17.01.2015 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №14264092 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Aýly Ýaz HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Aýly Ýaz HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 65 26 78
 • +993 61 23 99 11, +993 61 43 99 11
 • info@terifoods.com
 • export@turkmenexporters.com
 • https://terifoods.com/
 • Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Magtymguly şaýoly, 8-nji jaý
 • Aşgabat şäheri, G.Kuliýew köçesiniň, 76-njy jaýy, Aýly Ýaz binasy
 • Hat ýazyň

  Nurmuhammet Baljaýew

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Aýly Ýaz HJ | Azyk senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan