Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Aýan HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Aýan HJ | Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Aýan hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 10-01-1994
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №20016
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk Jemgyýeti
Iş ugry Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara syýahatçylyk hyzmatlary
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 81-nji jaý, 5-nji öý, 5-nji gat
Goşmaça maglumat Aýan hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 10.01.1994 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №20016 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Aýan HJ | Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Aýan HJ | Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary | TurkmenExporters

Syýahatçylyk hyzmatlarymyz:

 • Daşary ýurtly raýatlaryň Türkmenistany syýahat etmelerini ýeňilleşdirmek maksady bilen wiza goldawyny bermek;
 • Daşary ýurtly raýatlary Aşgabat howa menzilinde garşy almak we olary myhmanhanalara ýerleşdirmek;
 • Howaýol hem-de demirýol peteklerini bronlamak şeýle-de awtoulaglary kärendesine almak;
 • Türkmenistanyň çäginde syýahatçylyk gezelençlerini gurnamak;  

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 22 70 05
 • +993 61 01 15 79
 • +993 12 22 70 14
 • sales@ayan-travel.net
 • muhammet.saparmyradov@bk.ru
 • https://ayan-travel.net/
 • Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 81-nji jaý, 5-nji öý, 5-nji gat
 • Hat ýazyň

  Muhammet Saparmyradow

  Satyş menejeri

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Aýan HJ | Turizm we Syýahatçylyk hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan