Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

At Abraý HJ

Kärhananyň baş sahypasy | At Abraý HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady At Abraý hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 09-04-2013
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15454676
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäher, S. Seýdi köçesi 57
Goşmaça maglumat At Abraý hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 09.04.2013 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15454676 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | At Abraý HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | At Abraý HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Gümrük dellallyk işleri.
  • Ýükleri saklamak we ammarlama.

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Gylyjow Mekan

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

At Abraý HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan