Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Amatly Ýollar HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Amatly Ýollar HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Amatly Ýollar hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 15-05-2013
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15755097
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, G. Gulyýew köçesi, 24-nji jaýy
Goşmaça maglumat Amatly Ýollar hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 15.05.2013 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15755097 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Amatly Ýollar HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Amatly Ýollar HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Deňiz ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Gümrük dellallyk işleri.
  • Ýükleri saklamak hyzmatlary.

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Esaulow Dmitriý Borisowiç

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Amatly Ýollar HJ | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan