Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Ynamly Maksat HJ

Kärhananyň baş sahypasy | Ynamly Maksat HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Ynamly Maksat hojalyk jemgyýeti
Esaslandyrylan Senesi 23-03-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15193475
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hojalyk jemgyýeti
Iş ugry Hojalyk harytlary
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Kir ýuwujy serişde
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Atamyrat Nyýazow şaýoly 157
Goşmaça maglumat Ynamly Maksat hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 23.03.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15193475 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Ynamly Maksat HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Önümler

Hyzmatlar | Ynamly Maksat HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Hat ýazyň

Nazar Döwletow

Satyş menejeri

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Ynamly Maksat HJ | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan