Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Türkmen Berk Metal HK

Kärhananyň baş sahypasy | Türkmen Berk Metal HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 16-10-2014
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №:15462806
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Nebit-himiýa senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Kir ýuwujy serişde
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, TS we TB Zenagat Zolagy, Zergär köçesi 12
Goşmaça maglumat Türkmen Berk Metal hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 16.10.2014 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:15462806 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Türkmen Berk Metal HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Türkmen Berk Metal HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 76 02 19, +993 65 08 08 20
 • +993 61 23 99 11
 • +993 12 76 18 60
 • export@turkmenexporters.com
 • sales@turkmenberk-metal.com
 • http://turkmenberk-metal.com/
 • Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, TS we TB Zenagat Zolagy, Zergär köçesi 12
 • Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, 1958 (Andalyp) köçesi 13
 • Hat ýazyň

  Isa Weýisow Musaýewiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Türkmen Berk Metal HK | Nebit-himiýa senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan