Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Mermer Kenar HK

Kärhananyň baş sahypasy | Mermer Kenar HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Mermer Kenar hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 30-06-2020
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №13695130
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesi, 8-nji jaý
Goşmaça maglumat Mermer Kenar hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 30.06.2020 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №:13695130 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Mermer Kenar HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Mermer Kenar HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
 • Gara ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Demir ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Deňiz ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Howa ýollary arkaly ýükleri daşamak
 • Multimodal arkaly ýükleri daşamak.
 • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 64 38 27 80
 • +993 61 84 48 46
 • pavel@mermerkenar.com
 • fizza@mermerkenar.com
 • https://www.mermerkenar.com.tm/
 • Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, Şagadam köçesi, 8-nji jaý
 • Hat ýazyň

  Şestunin Pawel

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Mermer Kenar HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan