Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Kuwwatly Türkmen HK

Kärhananyň baş sahypasy | Kuwwatly Türkmen HK | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Kuwwatly Türkmen hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 15-11-2016
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №13973851
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Hojalyk harytlary
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Azyk önümleri üçin plastik gap
Hukuk salgysy Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Ýasmansalyk ýaşaýyş toplumy
Goşmaça maglumat Kuwwatly Türkmen hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 15.11.2016 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №13973851 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Kuwwatly Türkmen HK | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters Hyzmatlar | Kuwwatly Türkmen HK | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 64 64 77, +993 63 43 61 61
 • +993 65 62 49 02
 • export@turkmenexporters.com
 • consulting@turkmenexporters.com
 • Aşgabat şäher, Bagtyýarlyk etrap, Ýasmansalyk ýaşaýyş toplumy
 • Hat ýazyň

  Güýjow Meret Ýagmyrowiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Şekil ýüklendi
  Kuwwatly Türkmen HK | Hojalyk harytlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan