Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Burkut konditer önümleri

Kärhananyň baş sahypasy | Burkut konditer önümleri | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Burkut konditer önümleri
Esaslandyrylan Senesi 14-08-2017
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Azyk senagaty
Eýeçiligi Hususy
Esasy önümleri Süýji önümleri
Hukuk salgysy Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, Änew şäheri, Telekeçiler köçesi 6-njy ýeri
Önümler | Burkut konditer önümleri | Azyk senagaty | TurkmenExporters Hyzmatlar | Burkut konditer önümleri | Azyk senagaty | TurkmenExporters

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 12 59 46 36
 • +993 12 59 46 38
 • info@burkut.biz
 • http://burkut.biz
 • Ahal welaýaty, Ak Bugdaý etrap, Änew şäheri, Telekeçiler köçesi 6-njy ýeri
 • Hat ýazyň

  Rejepgeldi Hudaýberdiýew

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Burkut konditer önümleri | Azyk senagaty | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan