Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Aziýa Ulaglary HK

Kärhananyň baş sahypasy | Aziýa Ulaglary HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Aziýa Ulaglary hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 06-11-2007
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №13634300
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, jaý 25
Goşmaça maglumat Aziýa Ulaglary hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 06.11.2007 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №13634300 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Aziýa Ulaglary HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Aziýa Ulaglary HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

  • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
  • Gara ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Demir ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Howa ýollary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Deňiz ýol ulaglary arkaly halkara ýükleri daşamak.
  • Ýükleri saklamak we ammarlama.
  • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

Hat ýazyň

Anohin Oleg

Baş müdir

Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

faýl saýlanyldy

Aziýa Ulaglary HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan