Ähli pudaklar Türkmenistanyň kärhanalary HS Codes Incoterms Biz barada Habarlaşyň

Asman Görki HK

Kärhananyň baş sahypasy | Asman Görki HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhana barada

Kärhananyň ady Asman Görki hususy kärhanasy
Esaslandyrylan Senesi 02-04-2019
Hasaba alyjy gurama Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi
Hasaba alyş belgisi №13988641
Guramaçylyk hukuk görnüşi Hususy kärhana
Iş ugry Ulag we Logistika hyzmatlary
Eýeçiligi Hususy
Hyzmatlary Halkara ýükleri daşamak
Hukuk salgysy Aşgabat şäheri, 1946 (Ankara) köçesiniň, 23-nji jaýy
Goşmaça maglumat Asman Görki hususy kärhanasy Türkmenistanyň çäginde ilkinji gezek 02.04.2019 senesinde Türkmenistanyň Ykdysadyýet we Maliýe ministrligi tarapyndan №13988641 belgiden hasaba alyndy.
Önümler | Asman Görki HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Hyzmatlar

Hyzmatlar | Asman Görki HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters

Kärhanamyz Türkmenistanyň çäginde şu aşakdaky hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýar:

 • Türkmenistanyň çäginde ulag we logistika hyzmatlary.
 • Gara ýol ulaglary arkaly ýükleri daşamak.
 • Gümrük dellallyk işleri.

Biziň bilen habarlaşyň

 • +993 65 56 55 14
 • support@asmangorki.com
 • logistasman@gmail.com
 • https://asmangorki.com/
 • Aşgabat şäheri, 1946 (Ankara) köçesiniň, 23-nji jaýy
 • Hat ýazyň

  Karataýew Nury Rejepdurdyýewiç

  Baş müdir

  Hatyňyz üstünlikli ugradyldy.

  faýl saýlanyldy

  Asman Görki HK | Ulag we Logistika hyzmatlary | TurkmenExporters TurkmenExporters - Business Platform of Turkmenistan